andělský dotek

Již osmý rok otevírán opětovně knihu meditací M.Scotta Pecka. Každý rok začíná na stejné téma, které představuje věta: „Bez kázně nemůžeme vyřešit nic. S trochou kázně můžeme zvládnou jen některé problémy. S naprostou kázní je můžeme zvládnou všechny“. Zase ta disciplína. Ihned se mi vybaví vzpomínka na dobu, kdy jsem jezdila do Střílek na jógu. Na začátku každého  letního semináře, který vedl Swami Mahashwarananda, jsem slyšela větu  – bez disciplíny to nejde. Možná, že jsem tu větu slyšela jenom já – faktem zůstává, že se ke mně tato věta vrací každý rok v různých podobách, jakoby čekala svého naplnění…

Ve speciálním čísle časopisu regenerace (speciál 4/2015) nazvaném „Štěstí je péče o duši“ mě zaujal rozhovor s PhDr. Annou Hogenovou, profesorkou filozofie, která na otázku – jak vnímá budoucnost – odpověděla slovy: „Na svět jako celek mám pesimistický náhled. Ale věřím v jednotlivce. Věřím v proměnu jednotlivců. A znám hodně lidí, kteří pečují o svoji duši. O duši se pečuje tím, že jí nasloucháme, dovolíme jí, aby mluvila sama se sebou, tím se očišťuje a člověk se proměňuje a posouvá“.

Tato slova mi jen potvrdila, že můj pocit, že se mám letos vrátit sama k sobě, k péči o duši, poté co jsem naplnila potřebu změny bydlení, je správný. A bylo jen otázkou času, kdy se tento pocit přihlásí s větší intenzitou. A není náhodou, že se hlásí o slovo v roce, kdy  budu mít 2×30 let.

Přemýšlím, jak se na cestu ke své duši připravit. Okamžitě se mi vybavuje slovo sankalpa, tj. přání nebo záměr a slovo jóganidra, tj. technika vědomého spánku,  kterou jsme  prováděli ve Střílkách. Je to jedna z technik, jejíž prostřednictvím se přání nebo záměr vtiskne hluboko do podvědomí, což je důležité pro jejich naplnění. Tuto techniku jsem měla ráda ze dvou důvodů. Jednak se prováděla  v poobědové době, vleže na zádech, při meditační hudbě a jednak jsem o pozitivní přání neměla nikdy nouzi. To, že naplnění vyslaného  záměru funguje vím, jinak bych dnes nebydlela v domečku.

A pokud s vámi tato technika rezonuje a máte na skladě přání nebo záměr, a chcete jejich naplnění trochu popostrčit, tady je jednoduchý recept: Pusťte si příjemnou hudbu, zrelaxujte tělo,  přání uchopte do pozitivní věty a vložte do podvědomí tím, že jej několikrát v duchu zopakujete. Přání se může týkat nejen naplnění vašich snů, ale i zdraví, odstranění nežádoucích vlastností, závislostí, nebo se můžete formou otázky zeptat na situaci, se kterou si nevíte rady. Přání by mělo být krátké, jednoznačné, nemělo by mít striktně přikazovací ani podmiňovací formu. Nemusím připomínat, že by mělo být pozitivní a  samozřejmě by se nemělo týkat jiných osob. Stejně tak jednoznačná by měla být otázka. Větu si v lehce meditativním stavu několikrát v duchu zopakujte. Pro lepší účinek ji můžete opakovat každý den ráno nebo večer.  A pak si budete všímat všeho, co k vám v mysli přichází a možná se vám podaří zachytit něco, co bude prvním krůčkem k naplnění přání nebo nalezení odpovědi na otázku.

Vyslovené přání je intimní záležitostí každého z nás.

Tak já jdu do toho.

Milena Burešová, 9.1.2016