Dnes mi dej, Stvořiteli, odvahu a vůli k odpuštění lidem, které nejvíce miluji. Pomoz mi odpustit každou nespravedlnost, kterou ve své mysli cítím, a milovat ostatní lidi nepodmíněně. Vím, že jediný způsob, jak uzdravit veškerou bolest v mém srdci, je skrze odpuštění.

Dnes, Stvořiteli, posil mou vůli, ať odpustím všem, kdo mi ublížili, i tehdy, když věřím, že je jejich vina neodpustitelná. Vím, že odpuštění je úkonem sebelásky. Pomoz mi milovat se tolik, že odpustím veškeré urážky. Dej, ať se rozhodnu pro odpuštění, protože nechci trpět pokaždé, když si na urážku vzpomenu.

Dnes mi, Stvořiteli, pomoz uzdravit veškerou vinu v mém srdci tím, že přijmu odpuštění od každého, komu jsem během svého života ublížila. Pomoz mi upřímně rozpoznat chyby, kterých jsem se dopustila z nevědomosti, a dej mi moudrost a odhodlanost, ať se v budoucnu těchto chyb vyvaruji. Vím, že láska a odpuštění promění každý vztah k dobrému.

Děkuji ti, Stvořiteli, za to, že jsi mi dal schopnost milovat a odpouštět. Dnes otevírám své srdce lásce a odpuštění, ať mohu svou lásku sdílet beze strachu. Dnes si vychutnám sjednocení s lidmi, které nejvíce miluji. Amen.

10.1.2018