Štědrý den je tady! Silný noční vítr přinesl sníh, který pocukroval nejen naši zahradu. Možná je vítr tak silný proto, aby pročistil zákoutí, ke kterým se běžně při úklidu nedostaneme. Možná má pročistit vztahy mezi rodinami a národy, které byly během roku zaneseny emocemi. A nastolit klid zbraní. Dnes je tolik komunikačních prostředků, stačí jen po některém sáhnout a pozdravit.

Okamžitě mě napadá citát, který si nesu ze základní školy a mám ho uložený v mysli jako citát z Koránu:

„Jestliže se na někoho hněváte, nevyhýbejte se jeho blízkosti. Vyhledejte jej, pozdravte jej a klidnou řečí bez prudkostí vytrhněte trn čehokoli, co Vás na něm rmoutí. A lepší z Vás bude ten, kdo přijde první a pozdraví“.

Předpokladem naplnění tohoto citátu je vůle něco změnit  a čas provést to.

Z mnoha stran slýchám, že tento rok utekl moc rychle.  A tak možná čas mezi svátky je tím „časem“, který nám v letošním roce chyběl. Najít a pochopit souvislosti vzniklé emoce si žádá klid mysli. „Tančím tak rychle jak dokážu“, letí mi myslí titul jedné knihy. I ten čas běží tak rychle, jak mu to dovolíme.

Poslouchám vítr, který se opírá do větvoví a v podobě meluzíny se přenáší do domu. Přeji nám, abychom si v tom vánočním čase našli čas se zastavit, zamyslet, pochopit a poděkovat.

jimi-bubu

24.12.2016