Svoboda znamená nemít možnost volby… Změna je jediná neměnná veličina ve Vesmíru… Bůh na Tebe naloží jen to, co uneseš… Co nemůžeš změnit, musíš přijmout… Minulost je iluze… Tyto věty jsem lehce vyslovovala, když se mě nedotýkaly osobně. A taky jsem je ráda dávala k dobru těm, kteří je – podle mne – potřebovali slyšet. Přitom […]

Život se skládá s drobných střípků, kterým se říká události. Některé jsou zapomenuty hned, některé s námi putují dále. Rok 2017 byl rokem překotných událostí. A tak to i bylo, když jsem se 22. 8. stala babičkou dalšího vnoučátka – malé Inge. Zuzka ji porodila u nás doma a já jsem byla šťastná, že vše dopadlo dobře. […]

Dnes mi dej, Stvořiteli, odvahu a vůli k odpuštění lidem, které nejvíce miluji. Pomoz mi odpustit každou nespravedlnost, kterou ve své mysli cítím, a milovat ostatní lidi nepodmíněně. Vím, že jediný způsob, jak uzdravit veškerou bolest v mém srdci, je skrze odpuštění. Dnes, Stvořiteli, posil mou vůli, ať odpustím všem, kdo mi ublížili, i tehdy, když věřím, že […]

Ještě dnes ráno jsem si myslela, že nesu nejtěžší břemeno, když se musím vyrovnat s odchodem manžela. Teď už si to nemyslím, Před chvílí jsem se dozvěděla, že zemřela moje přítelkyně Libuška. A to je mnohem těžší zkouška pro její rodinu, přítele Vaška a spoustu přátel a kamarádů. Libušku nešlo nemít rád. Byla láskyplná, rázná a […]