V květnové a červnové Regeneraci mě zaujal článek „Ženy, muži a proměny rolí“ od Romana Žižlavského. Nejen zaujal, ale s jeho obsahem souzním. Patřím k těm ženám, které si nemyslely, že mají  podřadnou roli. Mohla jsem si vybrat svoji cestu, vzdělání, partnera…  Co mě ale ovlivnilo, byla pokřivená tvář „socialistické“ společnosti, ve které jsem vyrůstala, a která byla […]