Již delší dobu cítím v kostech změnu. A díky událostem v prvních měsících tohoto roku vím, že jedna ze změn se bude týkat našeho bydlení.  Věta, která  to vše možná vyvolala zněla: „A nechceš se mami zamyslet nad tím, proč s Vámi nikdo nechce bydlet?“. Připuštění si, že se mě věta dotýká, znamenalo zamyslet se nad sebou. […]