Nic není náhoda … ani to, že jsem na Kruhu sdílení byla sama. Je to zpráva pro mě. Jenom ji umět správně rozluštit…          Dívám se ven a pozoruji ptáčka … je sám a zpívá si. Je velký vítr a rozkvetlá louka se vlní jako moře. Každou chvíli je jiná. Trhám kopretiny, jsou jiné […]